Logo Udruge Oblačić

Terapija igrom

Terapija igrom je sustavno korištenje teorijskog modela kako bi se uspostavio interpersonalni proces u kojem educirani terapeut igrom koristi terapeutsku moć igre kako bi pomogao klijentima da preveniraju ili riješe psihosocijalne poteškoće te ostvare optimalan osobni rast i razvoj.

Zašto terapija igrom?
Zato što je igra djetetov prirodni instrument kroz koji uči, izražava svoje emocije, ali i probleme te frustracije. Djetetova igra terapeutu može ukazati da li postoje neki pozadinski problemi, ali isto tako pomaže djetetu da se izrazi na jedan potpuno novi i nesvjestan način.

Za koju je djecu namijenjena terapija igrom?

Za djecu u dobi 3-12 godina, s obzirom da je jedan od preduvjeta mogućnost igranja simboličke igre. Međutim, za djecu koja imaju veće poteškoće u razvoju i nemaju razvijenu simboličku igru, također postoji prilagođena terapija, koja upravo radi na tome – pomaže djetetu da razvija pojedine elemente simboličke igre, već ovisno o tome u kojem području postoji deficit (zamišljena igra, igre pretvaranja, razvijanje tema igre, socijalna interakcija, igre uloga te igre s lutkom)

Terapija igrom je odlična i kao preventivna mjera kod djece koja nemaju problema, pogotovo filijalna (obiteljska) terapija, gdje je uključen roditelj i gdje se roditelj podučava vještinama igre. U slučaju da dijete ima nekakav problem ili više njih, terapija igrom je u gotovo svim situacijama odličan izbor intervencije, jer je u potpunosti neinvazivna i ‘priča’ jezikom djece, koji oni najbolje razumiju.

  • Za djecu s problemi u pažnji i koncentraciji
  • Za djecu čiji roditelji su se razveli ili su u postupku brakorazvod
  • Za djecu s teškoćama u razvoju (poremećaji komunikacije, Aspergerov sindrom, ADHD)
  • Za djecu koja su doživjela neku traumu poput: gubitka bliske osobe ili kućnog ljubimca, obiteljskog nasilje, psihičko, fizičko ili seksualno zlostavljano, automobilsku ili neku drugu nesreću
  • Za djecu s problemima u ponašanju
  • Za djecu s problemima prilagodbe (npr. ljutnja, anksioznost, izrazita tuga i plačljivost, depresija)
  • Za djecu koja imaju poteškoća u savladavanju školskog gradiva
  • Za djecu koja imaju učestale noćne strahove
  • Za djecu koja nekontrolirano mokri tijekom dana ili noću
  • Za djecu koja imaju nekontrolirane pokrete tj. tikove