Logo Udruge Oblačić
Psihološka procjena djece predškolskog uzrasta
wwpsi-U9XQ3PGJ

Objavila Maja Bonačić, Siječanj 20, 2016

Projekt “Rana intervencija” je započeo 20. siječnja 2016. godine, u suradnji s DV “Anđeli Čuvari” na Korčuli, a trajati će do lipnja 2016. godine. Ciljana skupina djece za procjenu je starija jaslička skupina (2.5-3.5 godina), prvenstveno zbog svoje dobi. Po završetku jasličke skupine, u planu je nastaviti projekt i sa starijim grupama, kako bi se djeca što bolje pripremila za školu.

Rana intervencija uključuje socioemocionalnu procjenu i procjenu kognitivnih sposobnosti prije 3. godine života te procjenu djetetove igre u prirodnom okruženju. Razlog tome je što se 75% sinapsi u mozgu razvije do 5. godine života. Drugim riječima, do 5. godine života se uvelike može utjecati na tijek dječjeg razvoja dodatnom stimulacijom i individualnim radom s djetetom, u slučaju da se uoči neki oblik odstupanja. Nakon 5. godine intervencija ima značajno manji utjecaj, a nakon 7. godine još manji (jer je 90% sinapsi već uspostavljeno). Naravno, svaka intervencija je uvijek dobrodošla, ali je ona najefikasnija prije 5. rođendana. Ponekad su u pitanju neki manji problemi, koji se ne djelovanjem mogu razviti u probleme koji kasnije djetetu ometaju funkcioniranje.

Psihološka procjena djeteta je svojevrstan sistematski pregled načina na koji djetetov mozak funkcionira. Kako idem na sistematski pregled za tijelo, tako bi trebali ići i na sistematski pregled za mozak. Preporuka je da sva djeca s navršene 3 godine, a poželjno od 30. mjeseca starosti na dalje, prođu jedan takav vrlo jednostavan i djeci zabavan pregled.

Psihološka procjena uključuje:

  1. procjenu djetetove igre i funkcioniranje djeteta u prirodnom okruženju te u komunikaciji s vršnjacima
  2. procjenu djetetovih verbalnih i neverbalnih vještina te radnog pamćenja
  3. opća procjena djetetovih sposobnosti
  4. procjena socijalne komunikacije
  5. procjena djetetovog temperamenta i emocionalnog razvoja

Procjena se radi s najsuvremenijim psihološkim testom za procjenu predškolskog uzrasta WPPSI-IV, koji je kupljen uz pomoć donacija građana.

U slučaju da želite podržati projekt, možete uplatom na IBAN udruge (HR3223400091110563711), budući da je ostao još jedan test (NEPSY-II) za koji nisu prikupljena sredstva tijekom akcije.

Komentari