Logo Udruge Oblačić

Psihološka procjena

Psihološka procjena djeteta je svojevrstan sistematski pregled načina na koji djetetov mozak funkcionira. Kako idem na sistematski pregled za tijelo, tako bi trebali ići i na sistematski pregled za mozak. Preporuka je da sva djeca s navršene 3 godine, a poželjno od 30. mjeseca starosti na dalje, prođu jedan takav vrlo jednostavan i djeci zabavan pregled.

Razlog tome je mogućnost rane intervencije, u budući da se 75% sinapsi u mozgu razvije do 5. godine života. Drugim riječima, do 5. godine života se uvelike može utjecati na tijek dječjeg razvoja dodatnom stimulacijom i individualnim radom s djetetom, u slučaju da se uoči neki oblik odstupanja. Nakon 5. godine intervencija ima značajno manji utjecaj, a nakon 7. godine još manji (jer je 90% sinapsi već uspostavljeno). Naravno, svaka intervencija je uvijek dobrodošla, ali je ona najefikasnija prije 5. rođendana. Ponekad su u pitanju neki manji problemi, koji se ne djelovanjem mogu razviti u probleme koji kasnije djetetu ometaju funkcioniranje.

Kako izgleda psihološka procjena?

To je jedno zabavno druženje između djeteta i stručnjaka, pri čemu stručnjak paralelno upotrebljava vještine iz terapije igrom i vještine dijagnostike, kako bi izvukao maksimalan potencijal iz djeteta. Pritom je naglasak na djetetovim kompetencijama i razlici između njegovih sposobnosti i iskazivanja tih sposobnosti. Na primjer, inhibiramo dijete će u normalnoj ispitnoj situaciji pokazati možda i značajno manje sposobnosti, nego što one zaista jesu. Razlika između djetetovih stvarnih sposobnosti i trenuntnog funkcioniranja (kompetencija nasuprot vještini) je upravo onaj put koji se postavlja kao cilj pri bilo kojoj terapiji ili intervenciji kod djeteta. Cilj je da ta razlika nestane ili se smanji koliko god je to moguće.

Psihološka procjena uključuje:

  1. procjenu djetetove igre i funkcioniranje djeteta u prirodnom okruženju te u komunikaciji s bliskim osobama
  2. procjenu djetetovih verbalnih i neverbalnih vještina te radnog pamćenja
  3. opća procjena djetetovih sposobnosti
  4. procjena socijalne komunikacije
  5. procjena djetetovog temperamenta i emocionalnog razvoja

Procjena se radi s najsuvremenijim psihološkim testovima (dijagnostički instrumenti poput WPPSI –IV, WISC – V i ITSEA), a provodi ju Maja Bonačić.