Logo Udruge Oblačić

Edukacija za stručnjake

Udruga Oblačić nudi nekoliko edukacija za stručnjake, koje se međusobno razlikuju prema trajanju, području i vještinama koje se usvajaju.

Edukacija za stručnjake predškolskog i ranog školskog uzrasta Čarobna svjetiljka

Edukacija traje od listopada do srpnja u Zagrebu i Splitu te uključuje 115 sati edukacije. Iduća grupa počinje u listopadu 2016., a prima se do 15 sudionika po grupi. Po završetku se dobiva certifikat, koji je odobren od strane Međunarodne akademije za terapiju igrom i psihosocijalne projekte.

Postoji i skraćena verzija Čarobne svjetiljke s temom Poremećaj iz autističnog spektra u trajanju od 4 vikenda. Teme su razvojna etiologija poremećaja, prepoznavanje djetetovih potreba, vještine terapeutske igre u primjenu kroz rad s djecom te postavljane ciljeva rada i suradnja s roditeljima. Po završetku se dobiva certifikat.

Edukacija za odgojitelje “Primjena terapeutske igre za rad s djecom s posebnim potrebama u grupnom okruženju”. Edukacija traje 24 sata, organizirano u 2 vikend modula, a organizira se na zahtjev predškolske ustanove u samoj ustanovi. Po završetku se dobiva certifikat.

Edukacija “Vještine psihološke procjene djeteta kroz igru” za sve stručnjake koji rade s djecom ili se bave procjenom. Edukacija traje 25 sati, a uključuje teme:

O procjeni: vještina vs. kompetencija; Razvoj djeteta: socioemocionalni razvoj, razvoj izvršnih funkcija, razvoj teorije uma; Procjena u 4 koraka: priprema i intervju, procjena i procjena igre, pisanje nalaza te komunikacija s roditeljima i postavljanje terapijskih ciljeva. Po završetku edukacije se dobiva certifikat.