Logo Udruge Oblačić

Edukacija za pomoćnike u nastavi

Pomoćnici u nastavi su osobe koje pomažu djeci u integraciji bilo u vrtičku skupinu ili razred. Zadatak pomoćnika nije samo “čuvati” dijete, nego mu pomoći kroz rad da maksimalizira svoj potencijal. Kako bi to mogao, pomoćnik mora moći prepoznati djetetovu potrebu te posjedovati vještine kako bi na adekvatan način zadovoljio djetetove potrebe. Za to mu trebaju znanja iz dječjeg razvoja, prirodi djetetovih poteškoća i psihoških tehnika, koje su razvojno prikladne za svako dijete.

Udruga Oblačić nudi edukaciju za pomoćnike u nastavi koja pokriva područja dječjeg razvoja, razvojnih poteškoća i vještine terapeutske igre. Uz to, kroz edukaciju se postavljaju ciljevi za svako individualno dijete, izrađuju programi za pomoćnike te se radi na suradnji između institucije, roditelja i pomoćnika.

U tom kontekstu, nudimo 60 sati edukacije, koja uključuje 48 sati teorijske i praktične nastave, 6 sati grupne supervizije i 6 sati individualne supervizije. Nastava je organizirana u 4 vikend- modula po 12 sati (petak 17-21, subota 9-17h) te 5. vikend je u subotu 6 sati grupne supervizije (subota 10-16h). Zadnji vikend je podjela certifikata, a do tada svaki polaznik mora imati odrađeno 6 sati individualne supervizije.

Edukaciju vodi Maja Bonačić, predavač, klinički psiholog i praktičar terapije igrom.

Za sve organizacijske i druge upita stojimo na raspolaganju!

mail: udruga-oblacic@gmail.com

mob: 098 762 843